ecosav-M1

ELEKTRİKLİ BİTKİ KORUMA CİHAZI

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

DİKKATLE OKUYUNUZ !!!

Mantar sinekleri, sinek mücadelesinde kullanılan kimyasal ilaçlara direnç kazandıkları için genellikle ilaç etkisi ile ölmüyor, fakat uyuşuyorlar. Uyuşan mantar sinekleri uçmakta zorlandığı için yaşamlarını örtü toprağı ve kompost üzerinde gezinerek sürdürmekte ve orada çiftleşerek yumurta bırakmaya ve larva çıkışına sebep olmaktadırlar (üremeye devam etmektedirler). Hem çıkan larvalar miselleri yiyerek beslenmekte hem de kimyasal ilaçlar yakarak misellere zarar vermektedirler. Böylece mantarhanenin verimini düşürmektedirler.

Sineklerin uyuşmadan serbestçe uçarak cihazımızın sinekleri cezbeden ışığına gidip yakalanabilmeleri için cihazımızın kullanıldığı mantarhanelerde kesinlikle ilaç kullanılmamalıdır.

Sinekleri toplayan cihazımızın sayesinde sinek popülasyonu kırıldığı için hem mantarhanelerde çıkabilecek hastalıklar sinekler vasıtasıyla yayılmayıp çıktığı yerde lokal kaldığından, üretilen mantarların kalitesi iyileşmekte, hem de sineklerin larvaları miselleri yiyemediği ve kimyasal ilaçlar da miselleri yakamadığı için verimde ciddi artış sağlanmaktadır.

GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI

Cihazı sadece kullanım amacında kullanın.

Cihazı sadece uygun fiş soketine takın. Fiş soketinin voltajının belirlenen voltaja uygun olup olmadığını kontrol edin. Harici ana kaynak kullanıldığı zaman ( kesintisiz güç kaynağı veya invertör vb.), doğru polarite ve voltaja sahip olmasına dikkat edin. Asla cihazın elektronik parçalarının bulunduğu kısmını açmayın. Doğru olmayan tamir işlemleri kullanıcı için büyük bir risk teşkil eder. Ayrıca garanti sürecini sonlandırır.

 

Cihazın besleme kablosu herhangi bir zarar görürse, cihazı uzun süreli çalıştırmayın ve en kısa sürede yetkili servisine cihazı tamir ettirin. Zarar görmemek adına düzenli olarak besleme kablosunu kontrol edin. Üretici müşteri servis bölümümüz veya yetkili kişilerle eş değerdeki servislere götürün. Eğer cihazı uzun bir süre kullanmayacaksanız fiş soketinden fişi çekin.

Elektrik çarpması ve kısa devre yaşanmasından kaçınmak için cihazı yağmura veya direkt olarak suya maruz bırakmayın. Bu nedenle suyun yakınında cihazı kullanmayın. (Örneğin sisleme musluğu veya sulama sistemine yakın yerlerde.)

Bu semboller cihaz üzerinde bulunur, sembollerin açıklaması aşağıda  gösterilmiştir.

Şimşek sembolü cihazın içinde tehlikeli yüksek voltaj

seviyeleri taşıyan parçaları kullanıcıya bildirir.

Ünlem sembolü ekli doküman içindeki önemli çalışma

ya da bakım talimatlarını kullanıcıya bildirir.

ÖZEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER

 1. Cihazımız iyi bir çevre koruma fonksiyonuna sahiptir, daha önceden kullanılan böcek kovucu ve öldürücü ilaçların kullanımıyla oluşan zararlar cihazımızın kullanımında oluşmamaktadır. Cihazımız hiçbir yan etki yaratmaz; zehirsiz, dumansız, temiz ve sağlığa uygundur. Çevreye, insanlara, bitkilere ve hayvanlara herhangi bir zararlı etki yapmaz.

 2. Cihazımız Antalya Teknokent bünyesinde, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nden danışman hocamız eşliğinde araştırmalar neticesinde tasarlanmıştır.

 3. Cihazımız mantar sineklerine karşı yüksek etkilidir. Statik elektrik şoku ile elektrik deşarj hattına gelen mantar sineklerini yok eder.

 4. Cihazımızdaki devre; düşük güç tüketimi ile yüksek etkili voltaj sağlar. Çalışma sırasındaki güç tüketimi ortalama 30 W/h’dir ve 24 saat çalışarak aylık ortalama enerji tüketimi 21,6 kW’dır.

 

EN ETKİLİ KULLANIM İÇİN ÖNERİLER

 1. Cihazımız mantarhane üretim alanlarında kullanım için uygundur. Islak zeminde, su kaynağı yakınında ve sandalye, ranza üstü gibi sabitliği sağlanmamış yerlerde kullanılmamalıdır.

 2. Bir cihaz 15 m2’lik bir alan içerisindeki tüm mantar sineklerine karşı etkilidir.

 3. Cihazın lambası enerji tasarruflu, zarif, etkili renk ve ışık verecek şekilde tasarlanmıştır. Mantarhanede çalışan insan olmadığı tüm zamanlarda deponun aydınlatma lambalarının kapalı olması gerekmektedir. Böylece mantarhanedeki sineklerin cihazımızın ışığına yönelerek toplanması sağlanacaktır. Eğer cihazın haricinde başkaca ışık kaynağı açık olur ise cihazın çekim gücünü etkileyecektir.

 4. Cihazdan maksimum seviyede faydalanabilmek için doğru yere montaj edilmesine (montaj talimatlarına uygun şekilde) ve uygun ortamlarda çalıştırılmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca cihazın hasır tellerinde biriken mantar sineklerinin sıklıkla temizlenmesi tavsiye edilir.

 5. Cihazın etkinliği açısından, üretim devam ettiği sürece cihazımız asla kullanım dışı bırakılmamalıdır. 24 saat devamlı çalışmalıdır.

BAKIM VE TEMİZLİK

 1. Cihazı kullanırken hasır tellere baskı, sıkma veya ayırma gibi eylemlerde bulunmayınız. Çünkü hasır teller hassas bir şekilde kenarlarından alt tepsi ve üst montaj aparatına geçirilerek yerleştirilmiştir.

 2.  Cihazın etkisini arttırmak için hasır teller üzerinde biriken mantar sineklerini, düzenli olarak elektrikli süpürgeye çektirilerek veya basınçlı havayla üfleterek temizleyiniz. Eğer bu işlem sonucunda halen teller üzerinde takılı mantar sineği kalmış ise yumuşak ve ince bir fırça ile tellere baskı uygulamadan temizleyiniz.

 3. Temizlikten önce elektrik fişini çekiniz ve bir ucu izoleli bir çubuk (tornavida, kontrol kalemi vb.) ile izoleli çubuğun açık ucunu iç ve dış hasıra dokundurarak devrede biriken gerilimi deşarj ediniz. Cihaz, kullanım periyodu içinde her hafta temizlenmelidir.

 4. Cihaz üzerindeki hasır teller birbirleri ile temas etmemelidir. Aksi halde cihaz mantar sineklerini öldürme etkisini kaybeder. Bunun için fırçalama gerektiği hallerde fırçaya basınç uygulamadan son derece yumuşak bir şekilde fırçalayınız.

 5. Ampul değişiminin gerekli olduğu durumlarda, öncelikle cihazın fişini çekiniz. Hasırın üst başlığının altındaki mandala basıp-asılarak hasır tellerin olduğu tepsiyi üst başlıktan ayrınız. Ampul değişimi yapıldıktan sonra bağlantı aparatında bulunan kılavuz çubuklar ve soketler yuvalarına oturtularak tepsi ve üst başlık birbirine hafifçe bastırılır. Mandal yuvasına oturduğunda cihaz tekrar kullanıma hazır hale gelir.

TEHLİKELİ DURUMLAR

 1. Cihazımız yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler bulunan yerlerde kullanılmamalıdır.

 2. Cihaz kullanılmadığı zamanlarda güvenli, çocuklardan uzak ve kuru bir yerde saklanmalıdır.

 3. Cihaz çalışırken hasır tellere parmaklarınızla veya izolasyonsuz iletkenle dokunmayın ve çocukların bunlarla oynamasını kesin olarak engelleyin.

 4. Cihaz kapalı bile olsa izolasyonsuz iletken ile hasır tellere dokunmayın. Çünkü hala elektriksel şarj gerilimi olabilir. İzoleli tutma kısmı olan metal bir çubuk (tornavida, kontrol kalemi vb.) ile devreyi deşarj edin.

 5. Cihaz kullanıcı için herhangi bir tamir edilmesini gerektirecek parça içermez. Onarım için daima yetkili servis merkezine gönderin.

 6. Elektrik bağlantı kablosunu asla bükmeyin, katlamayın. Elektrik bağlantı kablosu herhangi bir şekilde zarar görmüş ise kablo değişimi yapılmadan kullanmayın.

YERLEŞİM DÜZENEKLERİ

Cihazlar, köşelerde konsol yardımıyla duvara monte edilir. Orta alanlara monte etmek gerekirse yükseklik ayarlı aparat ile montajı yapılır. Cihazların yerleşimi mantar işletmelerinde, üretim odalarının metrekaresi ve odalarda bulunan ranza yükseklikleri ve ranza düzenine göre değişiklik göstermektedir.

15 m2 alana 1 tuzak gelecek şekilde, dört köşeye birer cihaz yerleştirildikten sonra mantarhane alanının büyüklüğüne göre ranza aralarına ve koridor ortalarına gelecek şekilde, simetriye dikkat edilerek, yerden tepsi yüksekliği 175 cm olacak şekilde monte edilir.

 Ranza ortalarında ise ranza kat adedine göre ve çalışmayı engellemeyecek şekilde, yüksekliği ayarlanarak asılmalıdır.

Screen Shot 2020-04-09 at 1.12.47 AM.png
Screen Shot 2020-04-09 at 1.13.57 AM.png
Screen Shot 2020-04-09 at 1.14.16 AM.png
Screen Shot 2020-04-09 at 1.14.18 AM.png

GARANTİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Kılavuz içerisinde açıkça anlatılan kullanım şartlarına uyulduğu tespit edilip, firma yetkilileri haricinde bakımı ve onarımı yapılmamış, su ile temas ettirilmemiş ürünlerin; parça, üretim ve gövde arızaları 2 (iki) yıl süre ile garantilidir.

 

GARANTİ DIŞI HUSUSLAR

 1. Cihazın müşteriye ulaşmasından sonraki nakliye esnasında oluşan çizilme, ezilme, kırılma vb. hasarlar,

 2. Kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması sonucunda meydana gelen arıza ve hasarlar,

 3. Yetkili servisi haricinde bakım, onarım ve başka nedenle müdahale edilmiş cihazlarda oluşan arıza ve hasarlar,

 4. Hatalı elektrik tesisatından ve uygun olmayan voltajda kullanılmasından dolayı meydana gelen arıza ve hasarlar,

 5. Cihaz içerisindeki lambalar garanti kapsamı dışındadır,

 6. Üzerinde firma kaşe ve imza ile satış tarihi olmayan belgeler geçersizdir,

 7. Garanti belgesi üzerinde tahribat yapıldığı takdirde bu garanti geçersizdir,

 8. Garanti bu belgede belirtilen süre içinde ve yalnızca garanti belgesinde belirtilen üründe meydana gelecek arızalar için geçerlidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Screen Shot 2020-04-09 at 1.14.26 AM.png

ÜRETİCİ FİRMA

KEKOVA ENERJİ TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Etiler Mah. Evliya Çelebi Cad. Mirador İş Mrk. No:7/F

07010, Muratpaşa, ANTALYA

Tel:  0242 322 39 89         

Fax: 0242 322 39 90

Whatsapp: 0546 539 39 89

Web: www.kekovaenerji.com.tr

Elektronik Posta

Satış: satis1@kekovaenerji.com.tr                     

Muhasebe: muhasebe@kekovaenerji.com.tr

YETKİLİ TEKNİK SERVİS

ESC ELEKTRİK ELEKTRONİK TAAH. İNŞ. TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Etiler Mah. 839 Sok. Gülin 2 Apt. No: 31A/103

07010, Muratpaşa, ANTALYA

Tel: 0242 248 91 33